Asbestsanering

Asbestonderzoek

Onafhankelijk laboratorium voor asbestonderzoek

Tijdens de recentste uitbreiding van onze gebouwen bouwde Normec Servaco de afdeling Bouwkunde uit met een laboratorium voor asbestonderzoek. Dat voldoet aan de strenge veiligheids- en kwaliteitseisen voor dit domein. De OVAM erkende Normec Servaco als een van de eerste asbestlaboratoria in Vlaanderen.

Onze onafhankelijke dienstverlening is voor iedereen beschikbaar. Bent u een aannemer of studiebureau en hebt u onderzoek of analyses nodig om een asbestinventaris en/of sloopinventaris op te maken? Een immobiliënkantoor of particulier met een asbestvraagstuk? Neem contact op met onze experts. Zij helpen u graag verder.

Kwalitatief en kwantitatief asbestonderzoek

Onze experts focussen zich voor u op kwalitatief en kwantitatief asbestonderzoek.

Deskundige bemonstering van asbesthoudende of asbestverdachte materialen
Normec Servaco is ook gespecialiseerd in veldwerkonderzoek naar asbest in grond. Dat gebeurt manueel of machinaal met een hydraulische graafmachine. We voeren de bemonstering voor u uit via asbestputten, sleuven en slingerbeweging. De monstervoorbereiding (afzeven en reductie van het veldmonster) doen we voor u ter plaatse of in ons asbestlaboratorium.

Kwalitatieve en kwantitatieve asbestanalyse
Het asbestlaboratorium van Normec Servaco is volledig uitgerust en erkend voor kwalitatieve en kwantitatieve analyses van asbest.

Wilt u weten of een bepaald materiaal al dan niet asbest bevat? En, als dat zo is, over welk type asbest het dan gaat? Onze ervaren asbestlaboranten onderzoeken het voor u met diverse microscooptechnieken. Zo krijgt u snel antwoord op uw vragen. (kwalitatieve analyse)

De asbestafdeling gaat ook na of aangevoerde stalen van grond of puin al dan niet asbesthoudend zijn. Daarvoor bepalen ze de aanwezige hoeveelheid hechtgebonden en vrije asbestvezels. (kwantitatieve analyse)

Safety first
Bij asbestonderzoek zorgt Normec Servaco voor een extra veiligheidslaag. Het team krijgt een degelijke opleiding asbestherkenning en wordt uitgerust met alle specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij de uitvoering van de opdracht volgen de medewerkers strikte veiligheidsvoorschriften.

Alleen diegenen met een veiligheidsattest besturen de hydraulische minigraafmachine. Het asbestlaboratorium zelf staat in onderdruk zodat asbestvezels naar binnen getrokken worden. Bovendien filteren geavanceerde filterunits continu de binnenlucht. Zo waarborgen we de veiligheid van onze medewerkers en van de omgeving.

Wij staan voor u klaar

Man met mobiel achter laptop

Hebt u vragen over asbestonderzoek of andere bouwkundige onderzoeken van Normec Servaco? Neem contact met ons op. We beantwoorden ze graag.

Man met mobiel achter laptop
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu

Zoek op de website