Man met microscoop voor milieuonderzoek

Afvalstoffenonderzoek

Bemonstering van uw materialen of afvalstoffen

Dat doen we graag voor u. Snel, deskundig en met het juiste gereedschap afgestemd op de fysische eigenschappen van de te onderzoeken stoffen. Via specifieke procedures bemonstert Normec Servaco uw materialenstroom. We herleiden uw veldmonster deskundig tot een representatief labostaal. Alle bemonsteringsstappen, veldwaarnemingen, gps-coördinaten, foto-opnames en eventuele in-situmetingen registreren we digitaal. En we nemen ze uitgebreid op in het verslag.

Monstervoorbehandeling
Afvalstoffen zijn per definitie heterogeen. Een efficiënte homogenisatie van het monster is essentieel voor een representatief deelmonster. Normec Servaco beschikt over een afzonderlijke afdeling met toestellen (kaakbrekers, shredders, fijnmaalmolens, planetaire kogelmolens) die uw monsters op een doeltreffende manier verkleinen en verfijnen.

Afvalstoffenanalyses voor VLAREMA

Het hergebruik van materialen en stoffen als secundaire grondstof is een dankbare en milieuvriendelijke oplossing. Binnen de VLAREMA-wetgeving krijgen die stromen een tweede leven als bodem, bodemverbeteraar of bouwstof. Onze mogelijkheden leggen wij hieronder kort uit.

Hergebruik als niet-vormgegeven bouwstof
bemonstering en analyse van granulaten (puin, beton, asfalt), zeef-, sorteerzand en andere stromen

  • analyse van concentraties en uitloogparameters na schudproef of kolomproef
  • classificatieproeven volgens CMA met inbegrip van vlottende en niet-vlottende delen
  • teerhoudendheid van asfalt via PAK-marker of PAK-analyse via GC/MS

Hergebruik als vormgegeven bouwstof
Gebruik van secundaire grondstoffen als vormgegeven bouwstof in bouwmaterialen en beton(producten) of andere toepassingen. Maakt u uw proefstukken zelf? Of doet Normec Servaco het voor u? Onze afdeling bouwkunde maakt uw proefstukken aan – volgens uw receptuur of volgens verschillende testrecepturen – en test voor u de bouwtechnische eigenschappen. De milieuafdeling staat in voor de milieuhygiënische analyses ervan: concentraties en maximale beschikbaarheid, diffusieproef en second-life analyses. Onze experts zoeken naar de meest geschikte toepassingen.

Hergebruik als bodemverbeteraar
Toepassingen van waterzuiveringsslib in de landbouw of voor vergistingsdoeleinden? Normec Servaco bemonstert en analyseert voor u vloeibaar, pasteus en steekvast zuiveringsslib. Ook anorganische en organische analyses na de ‘verzepingsstap’ zijn mogelijk. En wij hebben de nodige expertise om de petrogene fractie via minerale olie GC/MS te bepalen.

Afvalstoffenanalyses voor stortvoorwaarden

Analyses voor de verschillende acceptatiecriteria volgens de sectorale voorwaarden van VLAREM II. Zowel de analyse van concentraties als uitloogparameters via schudproef of kolomproef voeren we deskundig voor u uit. Bovendien is Normec Servaco het enige erkende laboratorium voor de bepaling van fluor via hydropyrolyse. We beschikken over voldoende materiaal en capaciteit om u vlotte doorlooptijden te garanderen.

Afvalstoffenanalyses overig

Onderzoek van specifieke verbrandingsparameters op houtafval, kunststoffracties of reststromen behoort tot onze dagelijkse routine:

  • totaal chloor, fluor, broom, jodium na verbranding
  • calorische waarde en stookwaarde
  • PAK’s
  • pentachloorfenol
  • metalen.

Zoekt u een specifieke toepassing voor uw afvalstoffen?

Man met mobiel achter laptop

Onze experts geven u graag advies. Ze bekijken samen met u de verschillende analysemogelijkheden. Volledig binnen het wetgevend kader. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Man met mobiel achter laptop
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu

Zoek op de website