Man met microscoop voor milieuonderzoek

Milieuonderzoek

Naast de afdeling Bouwkunde heeft Normec Servaco een uitgebreide afdeling Milieukunde. Alle milieuonderzoeken die u voor de milieuwetgeving (VLAREM, VLAREMA, VLAREBO) nodig hebt, voert Normec Servaco deskundig voor u uit. Reken op ons voor uw bodemonderzoek, wateronderzoek (grondwater, afvalwater, drinkwater), afvalstoffenonderzoek en lucht- en rookgasmetingen. Of voor maatwerk voor uw specifieke project. Voor milieuonderzoek maken we onderscheid tussen wettelijk verplichte onderzoeken en onderzoeken met betrekking tot procesinstallaties.

Wettelijk verplicht onderzoek
De jaarlijkse keuring van uw grondwater of zelfcontroleprogramma’s voor afvalwater? Verplichte emissiemetingen of periodiek bodemonderzoek? Normec Servaco ontzorgt u volledig. Vertel ons aan welke exploitatievoorwaarden u moet voldoen en we staan in voor een correcte uitvoering. Volgens de wettelijke erkende methodes én met het juiste materiaal.

Bijsturende procesmetingen
Ontwerpt u waterzuiveringsinstallaties? Reinigt u gronden of saneert u bodem- of grondwater? Bent u actief in de recyclagesector? Of een studiebureau dat een beroep doet op een deskundige veldwerker en/of laboratorium? Normec Servaco is uw partner voor de onderzoeken voor uw procesopvolging. Korte doorlooptijden en moeilijke- of sterk beladen stalen zijn onze specialiteiten.

Representatieve bemonstering

Een analyse staat of valt met de kwaliteit van de bemonstering. Is die niet goed uitgevoerd? Dan heeft verder onderzoek geen zin. Een representatieve bemonstering veronderstelt daarom een aantal noodzakelijke voorwaarden, zoals:

  • de manier van bemonstering en het te gebruiken materiaal
  • de juiste flessen voor elke analyse, met of zonder conserveringsmiddelen
  • de tijd tussen bemonstering en analyse
  • de registratie van belangrijke veldgegevens op het ogenblik van bemonstering

Onze koeriers staan voor u klaar
Neemt u uw stalen graag zelf af? Contacteer ons dan even voor overleg over de juiste aanpak. Normec Servaco stelt u de correcte flessen gratis ter beschikking. Onze koerierdiensten halen uw stalen op: uw garantie voor het optimale vervoer naar het laboratorium.

Analyses in eigen beheer
Op basis van het gewenste type onderzoek starten we de analyse op, volgens de correcte en wettelijk bepaalde methode. Normec Servaco voert nagenoeg alle analyses in eigen beheer uit. Daardoor hebben we de kwaliteit en de timing zelf in handen. Onze doorgedreven kwaliteitsbewaking garandeert u correcte resultaten. Controleert u de uitkomst toch nog graag een tweede keer? Dat kan. We bewaren de monsters enkele weken, koel en donker. Zo is een nieuwe analyse of aanvullend onderzoek altijd mogelijk.

Uniek klantportaal voor uw analyseresultaten
Met uw persoonlijke login volgt u op het klantenportaal elke stap van uw onderzoek. De al beschikbare resultaten raadpleegt u online in de webapplicatie. Daar bevindt zich ook uw archief en downloadt u alle uitgevoerde analyses en rapporten in het formaat van uw keuze.

Wij staan voor u klaar

Man met mobiel achter laptop

We denken met u mee en streven samen met u naar de beste aanpak. Laat een bericht achter wat wij voor kunnen betekenen.

Man met mobiel achter laptop
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu

Zoek op de website