Vrouw doet lab onderzoek

Onze laboratoria

De laboratoria van Normec Servaco vindt u in Wevelgem. Ze beslaan een oppervlakte van maar liefst 5.000 vierkante meter. Alle vereiste apparatuur voor procesanalysen (o.a. voor de opvolging van grondreinigingsprocessen) is hier aanwezig. Onze hoogopgeleide analisten hebben meerdere expertises en er zijn altijd minstens twee specialisten op eenzelfde domein. Zo garanderen we de continuïteit van onze dienstverlening en bent u altijd zeker van voldoende back-up.

Anorganisch laboratorium

In het anorganische laboratorium voeren we voor u o.a. de volgende analyses uit:

  • Analyses en onderzoek op water: zwevende stoffen, CZV, BZV, stikstofparameters, diverse anionen zoals chloride, sulfaat, nitriet, nitraat, cyaniden, chroom VI, orthofosfaat, zware metalen, vlampunt.
  • Analyses en onderzoek op bodem, afvalstoffen, inerte materialen: droogrest, asrest, gloeiverlies, organische stof, TOC, steekvastheid, zware metalen, kleigehalte (lutum), totaal fluor na hydropyrolyse …
  • Verbrandingsparameters: totaal chloor, fluor, broom, jodium, zwavel, stookwaarde/calorische waarde.
  • Uitloogproeven: eenstapsschudproef, kolomproef, maximale beschikbaarheid, diffusieproef (standtest).

Wij gebruiken hiervoor o.a. de volgende technieken: bezinkingsanalyse, spectrofotometrie (discrete analyzer), IC, SFA, ICP-OES, ICP-MS, chemoluminescentie.

Organisch laboratorium

Los van of aanvullend op uw anorganische onderzoek voeren we in het organische laboratorium de volgende analyses voor u uit:

  • POX, EOX, AOX, minerale olie, PAK, PCB, OCP, ftalaten, organotinverbindingen (tributyltin), perfluortensiden (PFOS, PFAS …), gebromeerde brandvertragers, aromaten (o.a. BTEXS), VOCl, alcoholen, glycolen, trihalomethanen.

Wij gebruiken hiervoor o.a. de volgende technieken: ASE, soxhlet, microcoulometrie, GC-FID, GC-MS, GC-MS/MS, LC-MS/MS, HS-GC-MS, SPME-GC/MS.

Bouwkundelaboratorium (physical testing)

In ons bouwkundelaboratorium onderzoeken we uw bouwmaterialen en grondstoffen. Dat gebeurt al dan niet destructief: drukproeven op zandcement, mager beton, beton, CBR-proeven, zeefanalyses/korrelverdeling en identificatieproeven op granulaten (zeefzand, sorteerzand, puingranulaten), Los Angeles-coëfficiënt, doorlatendheid, onderkenningsproeven, organische stof (humus), plasticiteit, Atterbergse grenzen, methyleenblauwproef, asfaltonderzoek. Ook de afdeling Asbestonderzoek bevindt zich in het bouwkundelaboratorium.

AdobeStock_315537518 ZW - header

Wij staan voor u klaar

Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu

Zoek op de website