Bodem onderzoek in laboratorium

Bodemonderzoek

Het laboratorium van Normec Servaco is uitgerust met de nieuwste apparatuur en analysetechnieken van alle standaardanalyses, voor de VLAREBO- en VLAREMA-wetgeving voor bodem, bodemslib en grondwater. Hebt u veldwerkexperts nodig voor VLAREBO, VLAREMA, grondverzet, TOP-activiteiten en/of grondreiniging? Neem contact met ons op.

Manueel en machinaal veldwerk

Normec Servaco beschikt over volledig uitgeruste veldteams die voor u:

 • manueel en machinaal bodems bemonsteren (incl. bodemslib en waterbodem)
 • peilbuizen voor grondwaterbemonstering plaatsen

Doeltreffende rapportages
De boorstaten, veldwaarnemingen en in-situmetingen registreren we digitaal en bezorgen we u onmiddellijk. Dat geeft u de mogelijkheid om de gegevens snel te interpreteren, en de gewenste analyse aan te vragen bij het laboratorium. Zo vermijden we de overschrijding van de houdbaarheid.

Manuele en machinale boringen voor bodembemonstering – plaatsen van peilbuizen voor grondwaterbemonstering

Het bemonsteringsarsenaal van Normec Servaco bevat de volgende technieken:

 • kernboringen door verharding met een handkernboor
 • kernboringen door verharding met een kernboorwagen
 • manuele boringen voor bodembemonstering met diverse types edelmanboren
 • manuele bemonstering van gestapelde grond volgens de opmaakstrategie voor het technische verslag voor de regeling voor grondverzet
 • ramgutsboringen door puinlagen
 • ongeroerde bemonstering van bodem of grond door middel van steekbussen voor vluchtige verbindingen om de waterdoorlatendheid te bepalen
 • manuele bodembemonstering onder de grondwatertafel via verbuizing
 • machinale bodembemonstering met behulp van de Geoprobe®: bemonstering via liners tot een diepte van ongeveer 20 meter ten opzichte van het maaiveld, afhankelijk van het type geologie
 • manuele en machinale plaatsing van peilbuizen
 • plaatsing van vooromstorte peilbuizen met filterzand en bentonietklei
 • grondwaterbemonstering via tijdelijke peilbuis met Geoprobe®-systeem

Verontreinigde grond die vrijkomt tijdens het boren? Die transporteren onze veldploegen naar een van onze vestigingen. Daar slaan we de grond op tot een erkend verwerkingsbedrijf hem ophaalt.

Bemonstering van bodemslib en waterbodem

Bemonstering van bodemslib of waterbodem uit grachten en (on)bevaarbare waterlopen vanaf de oever of een boot? Dat doen we met Van Veengrijpers, zuigerboren en multisamplers. En voor bevaarbare waterlopen en vijvers met geringe diepgang beschikt Normec Servaco over een aluminium platbodemvaartuig.

Bemonstering van grondwater uit peilbuizen

Voor elk type grondwaterbemonstering heeft Normec Servaco het geschikte materiaal: peristaltische en kogelkleppompen, M1- en balgpompen. Daarmee nemen we representatieve stalen van het grondwater af, zowel op geringe als op grote diepte. Ook veldwaarnemingen, opmetingen en in-situmetingen voeren we voor u deskundig uit.

Verontreinigd grondwater dat vrijkomt tijdens het voorpompen? Dat transporteren onze veldploegen naar een van onze vestigingen. Daar slaan we het op tot een erkend verwerkingsbedrijf het ophaalt.

Onze monsternamehallen in Wevelgem en Puurs beschikken over een specifieke reinigingsruimte. Die is uitgerust met een hogedrukreiniger en zandvang voor het efficiënt en milieuvriendelijk reinigen van alle boormaterialen.

Voert u de bemonstering zelf uit?
Normec Servaco levert u de wettelijk voorgeschreven recipiënten met de correcte conserveringsmiddelen: glazen bodempotten, plastic emmers en flessen in alle formaten en vormen. Het doel? De genomen monsters onveranderd en correct transporteren naar het laboratorium.

Planning en timing
Onze afdeling Orderprocessing bekijkt en plant samen met u uw veldwerk. Daarnaast verzamelen zij alle gegevens en veiligheidsinformatie voor de optimale uitvoering van uw opdracht. Een onverwachte wending in het onderzoek? Dan nemen ze contact met u op en bekijken ze samen met u de verdere stappen.

Safety first
Voor het uitvoeren van dit veldwerk en boringen hanteert  Normec Servaco strenge veiligheidsprocedures. Alle medewerkers zijn VCA-gecertifieerd. Naast de courante persoonlijke beschermingsmiddelen zijn deze teams uitgerust met apparatuur voor leidingdetectie, reddingsvesten en verkeerssignalisatie voor uitvoeringen op de openbare weg. Voor deze laatste staan onze diensten eveneens in voor de KLIP-aanvragen van ondergrondse leidingen op openbaar terrein. Bovendien volgden al onze veldwerkers een opleiding asbestherkenning.

Analyses op maat

Man met mobiel achter laptop

Wilt u een analyse met een verontreinigingsparameter buiten de standaardpakketten? Neem contact met ons op. We doen u graag een deskundig en kostenefficiënt voorstel.

Man met mobiel achter laptop
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu

Zoek op de website